Przejdź do treści
WYBIERAM EKO PRODUKTY - KONKURS PLASTYCZNY
1
2
Przejdź do stopki

Biblioteka

Treść

Godziny otwarcia:

7.45 - 13.45

W roku szkolnym 2023/2024 biblioteka szkolna realizuje działania  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

 

LINK DO KATALOGU BIBLIOTEKI

https://m025984.molnet.mol.pl/

Z katalogu online biblioteki możemy korzystać bez logowania. Jednak, jeśli chcemy zarezerwować książkę, musimy się zalogować. Należy wtedy wpisać adres e-mail, ten sam, który widnieje w dzienniku elektronicznym oraz wpisać hasło.

Biblioteka szkolna na portalu społecznościowym Facebook

https://www.facebook.com/biblioteka.SP.nr1.Kroscienko/

Biblioteka szkolna poleca – padlet. Tutaj znajdziesz linki do:

audiobooków, ekranizacji lektur, filmików z życia szkoły, biblioteki, nagrania szkolnych recytacji , wyniki konkursów, gier i zabaw edukacyjnych itp. Zajrzyj koniecznie!

https://padlet.com/krysiawalosik66/by0xalvilllx2tqx

Ekranizacje lektur szkolnych:

https://padlet.com/SylWir/5qzqwm4c41vz2efc?fbclid=IwAR13-nJwyHedqcbHVumHKn13Si8cFuz8prsJo7WUvYCAx3r_-cadUdaaTSk

Lektury, które możesz mieć zawsze przy sobie. Pobierz e-book lub czytaj w przeglądarce!

https://lektury.gov.pl/

Wolne Lektury to biblioteka internetowa, której zasoby dostępne są całkowicie za darmo. W jej zbiorach znajduje się ponad pięć tysięcy utworów ( książek, wierszy, obrazów, audiobooków), w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

https://wolnelektury.pl/

Clasroom biblioteki.

Poproś wychowawcę lub bibliotekarza o kod zajęć.
https://classroom.google.com

 

8. Spis lektur obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022

lektury.docx

 

Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej w Krościenku n. D.

1. Ze zbiorów bibliotecznych może korzystać każdy uczeń, jego rodzic,nauczyciel i pracownik SP Nr 1 W Krościenku n. D. Uczniowie z klas „0”  mogą zapisać się indywidualnie do biblioteki wraz z rodzicem.

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres  3 tygodni.
4. Uczeń przygotowujący się do konkursów itp. ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
5. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu, w bibliotece.
6. Wypożyczone książki należy szanować!
7. W pomieszczeniu bibliotecznym obowiązuje cisza, zachowanie czystości i porządku.
8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki* czytelnik musi odkupić nowy egzemplarz lub przynieść inną, nową książkę, po uprzednim porozumieniu z bibliotekarzem.

9. Łącznicy klasowi z biblioteką są zobowiązani do comiesięcznych wizyt w bibliotece w celu zabrania rejestru czytelnictwa i przedstawienia go wychowawcy do analizy na lekcji wychowawczej.
10. Na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego czytelnicy obowiązkowo zwracają do biblioteki wszystkie wypożyczone książki.

11.Czytelnicy mogą wypożyczać książki na czas ferii zimowych oraz wakacji ( w ostatnim tygodniu roku szkolnego).

 
Aneks do Regulaminu biblioteki szkolnej
 

Do regulaminu biblioteki dopisuje się punkt 12 o brzmieniu:

12. W czasie trwania stanu epidemii  w bibliotece szkolnej obowiązują następujące zasady:

a. Czytelników obowiązuje mycie i dezynfekcja rąk przed wejściem do biblioteki.

b. Zwracane książki pozostawiane są w koszyku przed biblioteką ( dwudniowa kwarantanna)

c. Czytelnikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru z wolnym dostępem do półek w przypadku, gdy szkoła znajduje się na terenie strefy z obostrzeniami ( czerwonej lub żółtej). W tym przypadku zamówioną książkę podaje bibliotekarz.
d. W bibliotece może przebywać w jednym czasie 2 czytelników.
e. Wewnątrz biblioteki należy zachować bezpieczną odległość (przynajmniej, 1,5m) od innych osób przebywających w tym samym pomieszczeniu.
f. Książki można rezerwować przez dziennik elektroniczny szkoły, za pomocą katalogu online biblioteki lub wrzucając rewers papierowy do pudełka ustawionego przed biblioteką.
g. Wypożyczenia w klasach 1-3 odbywają się według harmonogramu ustalonego z wychowawcami poszczególnych klas.

 
*Zasady wypożyczania podręczników opisane są w regulaminie wypożyczania darmowych podręczników

7043